10:00 – Откриване

10:10 - 10:50  - „Въведение в Blender“ – Пламен Генчев

11:00 – 11:40 - „Грешки в администрирането на машини и какво научих“ – Георги Георгиев

11:50 – 12:30  – „Създаване на модули за Apache“ – Мариян Маринов

12:3014:00  - Почивка

14:0014:40 – Lightning Talks

14:5015:30 - „Vim и още нещо“ – Андрей Радев

15:40 – 16:10  - „Усъвършенстването на занаята“ – Стефан Кънев

Какво е lightning talks?

Lightning talk-те са 10-минутни изказвания от няколко лектора без почивка, един след друг, които образуват една цяла лекция от около 40-50 минути. Предимствата са, че имаме възможност да включим повече хора (и съответно да се получи по-разнообразно и интересно) и да дадем шанс за изява на тези, които не могат да запълнят лекция от 40 минути.

Александър Пенев – „Защо не харесвам Windows, но продължавам да го използвам?“

Антослав Илиев – „Какво ново в Ubuntu 12.04?“

Неделчо Николов – „Предимства на свободните CMS системи“

Sorry, the comment form is closed at this time.

© 2012 OpenFest Габрово Suffusion theme by Sayontan Sinha